Wijzigingen reglementen per 21-09-2017

Beste allemaal,

Wijzigingen reglementen
Na een aantal updates zijn inmiddels de nieuwe reglementen geplaatst op de KNZB website en zijn de wijzigingen als gevolg van aanpassingen in het FINA-reglement per 21 september jl. daarin ook verwerkt. Deze laatste wijzigingen zijn nu per direct van kracht.

Op de website is ook het totaaloverzicht met wijzigingen (zie ook de bijlages) te vinden en de nieuwe diskwalificatiecode lijst.

https://www.knzb.nl/knzb/downloads/reglementen/

De werkwijze rondom AFGEM, NG en NG.za blijft gehandhaafd zoals dat in de regio is afgesproken.

Wijzigingen per 1-9-2017

Per 1-9-2017 zijn er weer een aantal wijzigingen in de reglementen. In de documenten hieronder worden ze uiteengezet:

Wijzigingen per 1-9-2016