Cursus J in Groningen

In 2019 wordt er ook in Groningen weer een cursus jurysecretariaat gegeven.

De cursus bestaat uit 2 cursusavonden, welke worden gehouden op donderdag 14 maart 2019 en donderdag 28 maart 2019. Aanvangstijd voor beide avond is 19.30 uur.

De cursus wordt gegeven in De Broeckhof, W.A. Scholtenweg 18  te Zuidbroek.

Aanmelden per mail via het mailadres   de aanmelding sluit op 10 maart 2019.

De kosten voor deze cursus bedragen € 35,00 en worden verrekend via het depot van de vereniging waar je lid van bent.

Cursus J in Drenthe

ROC-Drenthe start bij voldoende deelnemers de cursus voor het verkrijgen van de bevoegdheid “J”.
De cursus bestaat uit twee avonden ( 14 en 21 maart 2019)
En zal gegeven worden in ontmoetingscentrum “de Wenning” Veldbrake 5, 7933 PW Pesse.
Aanvang beide avonden om 19.30 uur.
Kosten:€ 35,- welke zal worden verrekend door de regio via depot vereniging.

Aanmelden voor 25 februari 2018 via een mailtje aan:

Eventuele afmeldingen dienen voor 1 maart 2019 plaats te vinden, daarna zullen kosten in rekening worden gebracht.

Cursus Official "4" - Friesland

Data:                                      11 en 25 februari, 4 en 18 maart in Sneek.
Adres:                                    Houtdraaiersstraat 6Q 8601 VC Sneek.
Kosten:                                  €35 inclusief cursus materiaal en koffie,             
                                                wordt automatisch via de vereniging betaald.

Aanvang:                                19.30 uur
Cursus leider:                        Dhr.A.A. Osinga, Telnr. 0515-416624.

Examen data en plaats:        Examen 23 maart te Pesse.
Je moet lid zijn van een zwemvereniging aangesloten bij de KNZB.
Stopwatch meenemen!

Opgave voor 4 februari per mail.

Namens ROC Friesland,

Eefje Postma. telnr.0513-631252/06-18676400.

Cursus Official "4" - Drenthe

Door de ROC werkgroep Drenthe zal in het voorjaar 2019 een cursus official tijdwaarnemer/bevoegdheid "4" worden georganiseerd.

De cursus zal worden gehouden op : 29-01,12-02, 26-2 en 12-03
Het examen zal zijn zaterdag 23 maart 2019 te Pesse .

LET OP! Bij aanvang cursus dient de kandidaat lid te zijn van een bij de K.N.Z.B. aangesloten vereniging en ingeschreven te staan in sportlink. ( Niet ingeschreven, geen examen!)

De cursus zal worden gehouden in ontmoetingscentrum “de Wenning” Veldbrake 5, 7933 PW Pesse.
Aanvang 19.30 uur en zal duren tot ongeveer 21.30 uur

Kosten voor deze cursus zijn €35, - incl. lesmateriaal en koffie/thee.
Deze kosten zullen via depot van vereniging door de regio worden verrekend.

De cursist dient zelf een goede stopwatch aan te schaffen bijv. via:
http://www.webshop-waterfly.nl/index.php?route=product/search&filter_name=stopwatch

(Informeer bij uw vereniging wat de mogelijkheid is m.b.t. de aanschaf) 

Opgave door het sturen van, naam, adres, geboortedatum, emailadres  en vereniging naar secretaris.

LET OP!! Aanmeldingen dienen uiterlijk 10  januari binnen te zijn, dit i.v.m. het bestellen van cursusmateriaal.

Cursus Official "4" - Groningen

Zoals bekend is, zal er in 2019 weer een cursus tijdwaarnemer plaats vinden.

De cursus wordt in principe gehouden in Dorpscentrum “ de BROECKHOF”, W.A. Scholtenweg 18 te Zuidbroek. Indien er clusters van 10 officials of meer op een andere locatie de cursus willen volgen, is dat bespreekbaar en doen we ons best om dat te realiseren.
De theorieavonden zijn in week 3, week 5. week 7 en week 9. De exacte dag en plaats wordt i.o.m. de cursisten vastgesteld.

Aanvang van deze avonden is om 19.30 uur.

Het examen is op zaterdag 23 maart 2019 in Pesse

U kunt de deelnemers van uw vereniging aanmelden via het mail adres, , uiterlijk op 19 december 2018. Na ontvangst van alle deelnemers zullen we de exacte data en plaats van de cursus vaststellen.

Van de deelnemers die worden opgegeven ontvangen wij graag het mail adres.  Voor vragen en het kenbaar maken van eventuele wensen kunt u ook gebruik maken van bovenstaand mail adres.

Met vriendelijke groet,

Anita Georg
ROC Regio Noord provincie Groningen