Erkenning records

In de periode vanaf de regiovorming tot december 2015 gold de regel dat regiorecords actief moetsen worden gemeld bij de zwemcommissie.
Bij een controle in het najaar van 2015 is vastegesteld dat de recordlijsten van de regio veel hiaten vertoonden ten opzichte van de recordlijsten van de bond.
Voornamelijk komt dit, omdat er slechts een handjevol verenigingen / ouders actief records hebben gemeld bij de zwemcommissie.
Het erkennen van records is nu voor een zeer groot gedeelte geautomatiseerd. Zodra een uitslag naar de webkalender is verstuurd, wordt deze automatisch gescand op records (er wordt elk uur gekeken of er nieuwe uitslagen zijn!)
Zodra een record wordt gevonden, wordt dit gepubliceerd (zie Nieuwe records).
De gevonden records worden automatisch geactualiseerd, zodat hier altijd de actuele records te vinden zijn.

Wanneer en hoe worden records erkend?

Records gezwommen tijdens wedstrijden in Nederland worden automatisch herkend en erkend als:

  • de zwemmer lid is van een vereniging uit Regio Noord : depotnummer begint met '01-', '02-', of '03-'
     
  • de uitslag in de webkalender van de bond is geplaatst

Voor wedstrijden gezwommen in het buitenland geldt dat een record erkend wordt als:

  • een aanvraag voor erkenning van een record gestuurd wordt naar
  • de gegevens van de zwemmer en de wedstrijd worden meegestuurd (proces verbaal)
  • zo mogelijk een link naar de wedstrijd op swimrankings.net wordt meegestuurd
  • de zwemmer lid is van een vereniging uit Regio Noord (depotnummer begint met '01-', '02-', of '03-')

Vragen en opmerkingen kan je kwijt via