Nieuwsoverzicht

04-9-2021

Beste allemaal,

De afgelopen periode heb ik hard nagedacht over de organisatie van de 25/50m competitie. Hoe gaan we daarmee verder. Ga ík daarmee verder. Om op die laatste vraag maar meteen antwoord te geven: ja, voorlopig wel. Maar…. Corona is nog (lang?) niet achter de rug. Sterker nog: de besmettingscijfers lopen weer op.
De bereidheid om wedstrijden te organiseren is nog heel laag. De kalender van de Bond is ten opzichte van voorgaande jaren behoorlijk op de kop gegaan, inclusief nieuwe en andere wedstrijden. De impact daarvan kan ik nog niet goed inschatten, we zullen daar met elkaar eerst ervaring mee op moeten doen.
Daarnaast is het organisatieteam tijdelijk uitgedund, omdat één van de teamleden tot aan het einde van het zwemseizoen in das VS studeert.
Allemaal argumenten die er voor zorgen dat we de start, áls de bereidheid om wedstrijden te organiseren behoorlijk toeneemt én het organiseren van wedstrijden weer iets makkelijke wordt omdat we minder beperkingen hebben en we wedstijden met 90-100 deelnemers kunnen handelen, in elk geval pas ná december 2021 zal zijn.

Als er verenigingen zijn die in de tussentijd zelf een eigen, losse wedstrijd in het formaat van een 25/50m wedstrijd willen organiseren, dan kunnen zij zich bij mij melden, zodat ik een wedstrijdbestand beschikbaar kan stellen. 
Met vriendelijke groet, John van DOkkum

29-8-2021

Beste officials uit Drenthe,

Door het plotselinge overlijden van Dick Blommers heeft de officialcommissie geen idee welke official een verzoek tot bevordering heeft ingediend bij Dick.
Willen de officials die na 3/7/2021 hun beoordelingsformulier naar Dick hebben verzonden contact opnemen met het secretariaat van de officialcommissie ( secretaris. ocdrenthe@knzbnoord.nl)
Of een kopie van het beoordelingsformulier zenden naar genoemde mailadres.

Met vriendelijke groet,
Ron Damen
Secretaris officialcommissie ( Drenthe)

29-8-2021
Dit jaar organiseert G.S.Z.V. De Golfbreker eindelijk weer een NSZK, dit gebeurt in Heereveen en zal de eerste ronde van de Nederlandse Studenten Zwem Kompetitie zijn. Wij zijn hiervoor natuurlijk als commissie weer op zoek naar officials. Nadat we de archieven in zijn gedoken, hebben we de contactgegevens gevonden van de officials die ook aanwezig waren bij het vorige NSZK dat onze vereniging organiseerde. We hebben hieruit een paar officials bereid gevonden om te fungeren, echter is dit lang niet genoeg. 
De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 9 oktober 2021. Naar alle waarschijnlijkheid start het inzwemmen om 13.15 uur en de wedstrijd om 13.45 uur.
Wij hopen dat na een hele tijd van geen wedstrijden, officials weer zin hebben om aan het bad te staan! Daarom roepen wij graag officials op die willen fungeren bij deze wedstrijd. zodat we een mooie wedstrijd neer kunnen zetten. Aanmelden kan via Desanka, (zie mailadres).
 
Met vriendelijke groet,
Desanka Stoppels
 
19-8-2021


                                IN MEMORIAM


Soms zijn er geen woorden die uitdrukken wat je voelt. Het is te heftig, te onverwacht.

Verwarring, verslagenheid.

Wij kregen het droevige bericht dat op 9 augustus jl. plotseling is
overleden op 58 jarige leeftijd

                                  Dick Blommers


Dick was onze vriend en een gewaardeerd en enthousiast lid van onze
officialcommissie Drenthe en Regio Noord.
Tien jaar is Dick lid geweest van de officialcommissie. Twintig jaar official
en opgeklommen tot een goede scheidsrechter en een goede starter.
Hij fungeerde vaak en met veel plezier.
Naast het officialschap was Dick een fijne cursusleider voor de cursus
tijdwaarnemer. Vele officials zijn door hem met succes opgeleid.
Dick was ook examinator, beoordelaar en begeleider van aankomende
scheidsrechters.
Tevens was Dick lid van de TORZ, de landelijke officialcommissie.
Al met al volop actief op velerlei gebied.

Dick kwam vaak wel met een grap en een grol, maar indien nodig was hij ook heel serieus. De vergaderingen met hem waren altijd plezierig en het was heel fijn om met hem naar wedstrijden te gaan.

Op 17 augustus hebben we afscheid genomen en Dick naar zijn laatste rustplaats gebracht in Rotterdam. De stad waar hij is geboren en de stad van zijn geliefde Feyenoord.

Zijn moeder, kinderen en verdere familie wensen wij veel kracht toe om dit
verlies te dragen.

Wij zullen Dick erg gaan missen.

Namens de officialcommissie Drenthe en Regio Noord
Ina Vording

05-8-2021

Hij is al een poosje uit, door vakanties pas nu op de website :-)

De tekst inzake de cursus tijdwaarnemer is inmiddels achterhaald. Het is niet mogelijk gebleken om deze in het najaar te organiseren. Nieuwe data worden z.s.m. bekendgemaakt.


6e nieuwsbulletin juni-juli 21-22.pdf
 

mail - Informatie van de officialcommissie.pdf

17 pagina's1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > »