Opleiding Basisscheidsrechter

De vroegere W-officialcursus is dus vervangen door een e-learning 'basiscursus scheidsrechter'.

Deze nieuwe cursus zal ook gevolgd moeten worden voor de licentie om achter de jurytafel te mogen fungeren. In deze presentatie wordt uitgelegd hoe de opzet (theorie en praktijk) van de cursus is.

Het aanmelden voor de basiscursus gebeurt op initiatief van de vereniging. Bij de aanmelding via Inschrijfformulier basiscursus scheidsrechters is het van belang dat de cursist ook het scheidsrechters examen moet afleggen.

De kosten voor deze basiscursus bedragen € 15,00 per cursus aanvraag.

De vereniging zal tevens (in overleg met de RSC) moeten zorgen voor:

  • de naam van de opleider. Hij/zij zal de cursisten begeleiden bij het volgen van de e-learning-cursus. Deze opleider zal, samen met een door de RSC aangewezen tweede opleider, het examen afnemen.
  • het organiseren van een (interne) jeugdwedstrijd, bijvoorbeeld tijdens een training, waarbij het examen afgenomen kan worden. Afhankelijk van het aantal kandidaten zal één of twee wedstrijden nodig zijn.

Aanvullende informatie over de basiscursus is  op de KNZB site te vinden.