Opleiding Basisscheidsrechter

De vroegere W-officialcursus is dus vervangen door een e-learning 'basiscursus scheidsrechter'.

Deze nieuwe cursus zal ook gevolgd moeten worden voor de licentie om achter de jurytafel te mogen fungeren. In deze presentatie wordt uitgelegd hoe de opzet (theorie en praktijk) van de cursus is.

Het aanmelden voor de basiscursus gebeurt op initiatief van de vereniging. Bij de aanmelding via dit inschrijfformulier basiscursus is het van belang dat de cursist ook het scheidsrechters examen moet afleggen.

De kosten voor deze basiscursus bedragen € 15,00 per cursus aanvraag.

De vereniging zal tevens (in overleg met de RSC) moeten zorgen voor:

  • de naam van de opleider. Hij/zij zal de cursisten begeleiden bij het volgen van de e-learning-cursus. Deze opleider zal, samen met een door de RSC aangewezen tweede opleider, het examen afnemen.
  • het organiseren van een (interne) jeugdwedstrijd, bijvoorbeeld tijdens een training, waarbij het examen afgenomen kan worden. Afhankelijk van het aantal kandidaten zal één of twee wedstrijden nodig zijn.

Aanvullende informatie over de basiscursus is  op de KNZB site te vinden.

Scheidsrechtercursus deel 2 en 3

Vanaf het seizoen 2020-2021 zal de oude scheidsrechterscursus (SR-3) niet meer gevolgd kunnen worden. Deze wordt vervangen door twee vervolgcursussen (deel 2 en 3), die qua opzet lijken op de e-learning cursus 'basiscursus scheidsrechter'.

Meer informatie over deze vervolgdelen zal beschikbaar komen in December 2019.

Voor dringende vragen kunt u terecht bij René van der Velde 

 

Opleidingen

De Regio Scheidsrechters Commissie (RSC) Noord organiseert de opleidingen voor wedstrijdofficials, voor diegenen die willen jureren en/of fluiten.

De opzet van deze opleidingen is met ingang van dit seizoen 2019-2020 veranderd.

De opleiding begint met de 'basiscursus scheidsrechter'. Deze bevat het lesmateriaal dat vereist is voor het verkrijgen van de BASIS-licentie en door het succesvol afleggen van het praktijkexamen (wedstrijd begeleiden) wordt tevens de licentie voor verenigingsscheidsrechter verkregen.

Na deze basiscursus kan men nog 2 vervolgcursussen, t.w. SR-2 en SR-3, volgen om zo op een volgend, hoger niveau in de regio wedstrijden te kunnen leiden. Deze zijn nog in ontwikkeling.

Opleidingen nieuwsflits

Maar nu is het dan eindelijk zover. Met trots kunnen we u melden dat we vanaf nu kunnen starten met de nieuwe E-Learning basiscursus voor de scheidsrechtersopleiding. Hier is een uitgebreid ontwikkeltraject, een samenwerking tussen KNZB/LSC, de Regio’s en TVO aan vooraf gegaan.
Vele uren van overleg en testen hebben er uiteindelijk een mooi product opgeleverd wat dus vanaf nu aan de scheidsrechter opleidingsmogelijkheden is toegevoegd.

Hoe gaat het in zijn werk:

Via de scheidsrechtercoördinator van uw vereniging, kunt u zich aanmelden bij een van de  examinatoren in de Regio Noord. Deze zullen er zorg voor dragen dat uw gegevens worden verwerkt en dat u wordt aangemeld.
Vervolgens krijgt u als cursist toegang tot de E-Learning omgeving. Na deze te hebben afgerond, kan de cursist het certificaat van het behaalde theoriegedeelte zelf uitprinten/downloaden, met dit certificaat krijgt de cursist toegang tot het praktijkexamen.
Dit praktijkexamen zal de examinator in overleg met de verenigingscoördinator plannen. (oefenwedstrijd tijdens training of op een Zaterdag)

Praktijk examen:

De cursist zal zijn vaardigheden als W-official hier moeten laten beoordelen, zoals de bediening en invullen wedstrijdverloop met een tablet.
Ook zal de cursist hier zijn fluitvaardigheden laten beoordelen.
Als dit allemaal met voldoende resultaat is afgerond, dan zal dit resulteren in het Certificaat van Bekwaamheid wat eveneens via de website zelf uitprinten/downloaden is.
Het is eventueel ook mogelijk dat de competitieleider een oefenwedstrijd in Sportlink zet voor deze praktijkdag, het is dan mogelijk om live het examen te doen op de tablet.
Dit kan de examinator regelen als de teams die spelen bekend zijn.

Het aanmelden van de kandidaten voor deze nieuwe E-Learning basiscursus voor de scheidsrechtersopleiding, kan men via de volgende examinatoren doen:

  • Rene van der Velde