Jeugd

Leeftijdsindeling jeugd

De leeftijdsindeling voor het seizoen 2017-2018:

  • A - geboren in 1999 en 2000 (onder 19)
  • B - geboren in 2001 en 2002 (onder 17)
  • C - geboren in 2003 en 2004 (onder 15)
  • D - geboren in 2005 en 2006 (onder 13)
  • E - geboren in 2007 en 2008 (onder 11)
  • F - geboren in 2009 en 2010 (onder 9)

Dispensaties

Het uitgangspunt is, dat iedere jeugdspeler in zijn/haar eigen leeftijdscategorie spelen kan. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Wanneer een vereniging van mening is, dat in hun geval niet de oudste speler(s) moeten gelden als de norm, kunnen zij dispensatie aanvragen voor die speler(s) in een lagere klasse. Vanaf seizoen 2015-2016 wordt dispensatie echter niet zomaar gegeven en altijd onder voorwaarden. Eventuele dispensaties zullen hier worden vermeld.

Voor het seizoen 2017-2018 zijn de volgende dispensaties verleend:

  • Midden-Drenthe (SG) in N.CG1, 1 speler (mei 2002).

Alle dispensaties zijn verleend onder de volgorde voorwaarden:

  1. Team speelt buiten mededinging mee.
  2. Wanneer dispensatiespeler toch te sterk blijkt voor de competitie (ter beoordeling van de commissie), wordt de dispensatie ingetrokken.
  3. Het is dispensatiespeler niet toegestaan in te vallen in hogere leeftijdsklasse(n).