Waterpolocommissie

Contact

De waterpolocommissie van de regio Noord (WCN) is te bereiken op de volgende manieren:

Post

KNZB regio Noord | waterpolo
Waarlamke 26
9035 DN Dronrijp

E-mail

Algemeen e-mailadres: (Bond) en  (regio Noord)

Telefonisch

De waterpolocommissie is te bereiken via de secretaris.
Voor vragen betreffende de competitie: zie Samenstelling hieronder.

Overlegschema

De WCN overlegt van augustus tot en met juni 1x per maand. Wilt u iets inbrengen voor een WCN-overleg, kunt u dit doorgeven aan of contact opnemen met de secretaris.

Samenstelling

De WCN bestaat momenteel uit de volgende leden:


Voorzitter

Freek Wijning

0611159558


Secretaris

Marja Visser

0645091837


Competitieleider senioren

Harry Feiken

0652725559


Competitieleider jeugd (7-7 competities)

Coen Bakker

0620196013


Competitieleider jeugd (5-5 competities)

Saskia Dijkhuis-Witpaard


Scheidsrechterzaken

René van der Velde


Aanstellingen scheidsrechters

Bernard Gerdes
0629051905


Heraanstellingen scheidsrechters

Harry Feiken
0652725559


Aanstellingen rapporteurs
(vacant)


 

Vergadering met verenigingen

Verslagen vorige vergadering

Onderstaand de verslagen en eventuele bijbehorende stukken per vergadering.

binnenkort beschikbaar