Nieuwsoverzicht

02-2-2018

Logo

Zaterdag 3 maart 2018 in het Postillion Hotel Haren.

Programma:

09.00 – 09.15     Ontvangst en inloop.
09.15 – 10.00     A.L.V. regio Noord.  (zaal1)
10.00 – 11.00     Presentatie Andre Cats.  (zaal1)
10.00 – 15.00     Bijscholing voor zwemtrainers niveau 2 en 3. Jaarplanning in de praktijk.  (zaal2)
10.00 – 15.00     Bijscholing voor waterpolotrainers niveau 2,3 en 4. 4inzichten in trainerschap.
11.00 – 12.00     Presentatie : 4 inzichten besturen van een vereniging.
12.00 – 13.00     Lunchpauze en mogelijkheid om uw netwerk te vergroten op het netwerkplein.  (zaal 1)
13.00 – 15.00     Presentatie Sportlink voor waterpolo secretarissen.  (zaal 1)
15.00                   Einde.

De bijscholing voor zwemtrainers en waterpolotrainers zijn bijscholingen die worden verzorgd door de KNZB en leveren een licentiepunt op. De kosten bedragen €  35,00.

Er kunnen maximaal vijftien deelnemers per bijscholing deelnemen. Gelieve u dan ook zo spoedig mogelijk aan te melden via jacquelinekoster@gmail.com . Vol is vol.

De duur van de bijscholing bedraagt vier uur en er is een lunchpauze gepland van 12.00 – 13.00 uur.

Eventuele wijzigingen in het programma worden via onze website kenbaar gemaakt.
Bestuur KNZB regio Noord.

22-11-2017

Seksuele intimidatie, een thema die geen enkele relatie met sport zou moeten hebben. Helaas is het tegendeel waar. De laatste jaren zijn er verschillende incidenten in (of in de omgeving van) het zwembad in het nieuws geweest. Iedereen moet in een veilige sportomgeving kunnen sporten. Begeleiders in de sport hebben de verantwoordelijkheid om de sociale veiligheid te borgen.

Bijscholing vernieuwd!

Begin 2017 is deze bijscholing vernieuwd ten opzichte van vorig jaar. Wijzigingen die doorgevoerd zijn, is dat een groot deel van de basis informatie aan wordt geboden via een e-learning. Tijdens de bijeenkomst ga je aan de slag met een raamwerk wat binnen de vereniging neergezet kan worden om seksuele intimidatie te voorkomen. Zo krijg je echt handvatten om hier binnen de vereniging verder mee bezig te gaan.

Inhoud bijscholing

De KNZB biedt gratis de bijscholing ‘Preventie seksuele intimidatie’ aan om inzicht te geven in deze thematiek en bewustwording te creëren. Deze bijscholing sluit nauw aan bij campagne Code Blauw.

Voor wie?

De bijscholing is bedoeld voor bestuursleden en trainers.

Data en locatie bijscholing

Donderdag 21 december 2017               van 19.00 – 22.00 uur                 Leiden

(inschrijven tot 14 december 2017)

De deelnemers aan de bijscholing ontvangen na afloop een certificaat. Dit certificaat is zowel voor de afronding van de e-learning als voor de workshop.

Met het certificaat heeft u recht op twee licentiepunten.

Inschrijven

Inschrijving verloopt via de KNZB webshop. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van de bijscholing preventie seksuele intimidatie.

Voor verdere informatie kunt u ook contact opnemen met de afdeling sport van de KNZB.
E        jose.de.roos@knzb.nl                   W       www.knzb.nl           T        030 751 3209

28-5-2016

De KNZB biedt gratis de bijscholing ‘Preventie seksuele intimidatie’ aan om inzicht te geven in deze thematiek en bewustwording te creëren. In deze bijscholing leert u hoe u grensoverschrijdend gedrag herkent, hoe u iemand kunt aanspreken en wat u kunt ondernemen als het mis is. Trainers, coaches, begeleiders en bestuurders hebben de mogelijkheid deel te nemen aan deze sporttak overstijgende bijscholing.
Lees hier de flyer met alle informatie

01-4-2016

De stukken voor de regioraad van 13 april a.s. vind je hier

08-2-2016

Het regiobestuur heeft een nieuwsbulletin gepubliceerd. Je vindt deze bij de overige nieuwsbrieven: http://www.knzbnoord.nl/nieuws/nieuwsbulletins

02-2-2016

Momenteel is de KNZB onderzoek aan het doen naar opleidingen voor Instructeurs/trainers/coaches.  De enquête is bedoeld voor   opleiders, bestuurders en instructeurs/trainers/coaches.

https://fd7.formdesk.com/knzb/opleiding_trainer_coach

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij femke.lourens@knzb.nl

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Femke Lourens
afdeling opleidingen

2 pagina's1 2 >