Opleidingen

Trainersopleidingen en bijscholingen in de regio Noord.

Trainers, coaches, instructeurs en officials hebben een grote invloed op het sport- en spelplezier van de sporters, de omgeving van de sporters (ouders), de toename van de sport participatie en de groei van verenigingen. Sporters kiezen voor een sport als zij het naar hun zin hebben. Belangrijk hierbij zijn onder andere: de sfeer binnen de vereniging, de kwaliteit van de trainingen en een respectvolle omgang met elkaar.

Al meer dan 125 jaar zet de KNZB zich, samen met verenigingen, in om mensen te stimuleren te bewegen en te kiezen voor de zwemsport. Verenigingen bieden daarvoor verschillende sportvormen aan voor zowel de recreatieve als de wedstrijdsporter. Gevarieerde en verantwoorde trainingen binden mensen aan de vereniging en vergroten het zwemplezier. Goed opgeleide trainers, coaches, instructeurs en officials hebben een positieve invloed op het sport- en spelplezier!

Deskundig

De ondernemers en de gelicensieerd opleiders die de opleidingen van de KNZB verzorgen en organiseren zijn allemaal gekwalificeerd, volgen bijscholingen en hebben ervaring in het lesgeven.

logoDe geselecteerde KNZB ondernemers voor de KNZB Regio Noord zijn verenigd in het Trainers Opleidingscentrum Noord. Klik hier voor de site van TOC Noord

Bondscoaches van de nationale selecties hebben ook de opleidingen van de KNZB gevolgd. Ze zetten hun kennis en ervaring in voor de KNZB opleidingen en bijscholingen.

De KNZB opleidingen bieden cursisten een kwalitatief leertraject, waarbij theorie wordt afgewisseld met kennisuitwisseling en leren in de praktijk bij de eigen vereniging. Zo versterken we zwemverenigingen met een kwalitatief kader en werken we samen aan een bloeiende vereniging.

 

 

Regeling tegemoetkoming cursuskosten Regio Noord (versie oktober 2017)

Het bestuur van regio Noord heeft onlangs onderstaande regeling vastgesteld waarbij  cursisten een deel van de kosten kunnen declareren bij de regio.Doel van de regeling is zoveel mogelijk financiële drempels weg te nemen voor deelnemers voor het volgen van cursussen, clinics en bijscholingen en daarmee het bevorderen van een verhoging van de kwaliteit van technisch kader.

Wie komen in aanmerking voor een vergoeding?

Leden van verenigingen en verenigingen in de regio Noord van de KNZB

Welke cursussen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming?

Cursussen die opleiden tot het KNZB trainersdiploma op niveau 2 en 3,

Clinics, applicatiecursussen en bijscholingen (alle sportdisciplines) die door de KNZB worden erkent met licentiepunten.

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming?

25% van de trainerscursuskosten (cursus niveau 2 en 3) op basis van de gefactureerde deelnemerskosten, zolang deze cursuskosten het maximum tarief dat de afdeling opleidingen hanteert voor deze cursussen niet overschrijden. Deze regeling geldt ook voor cursisten die één of meer modules van de opleiding 3 volgen. (https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/opleidingen/downloads_tarieven/)

50% van de deelnamekosten voor een applicatie, bijscholing of clinic die punten opleveren voor de trainerslicentie. De tegemoetkoming is maximaal €100,00.

Officials die een officiële KNZB bijscholing volgen, kunnen ook van deze 50% regeling gebruik maken.

Wat zijn de voorwaarden om een tegemoetkoming te ontvangen

De cursus moet met voldoende resultaat (diploma voor het gehele diploma of certificaat van één van de modules. Als er voor een module wordt gedeclareerd, dan geld de vergoeding maximaal op basis van de modulekosten ) worden afgerond; voor de applicatie, bijscholing of clinic geldt dat aangetoond moet worden dat deze is bijgewoond.

Hoe wordt een verzoek tot tegemoetkoming ingediend?

Download het declaratieformulier cursuskosten en vul deze in. Stuur het ingevulde formulier (met de gevraagde bijlagen) naar

De regeling geldt voor alle cursussen, clinics, bijscholingen of applicaties die zijn gestart na 1 januari  2017. Een verzoek tot tegemoetkoming kan tot uiterlijk 6 maanden na het behalen van het diploma of het bijwonen van een clinic, bijscholing of applicatie worden ingediend.

Het bestuur van de regio Noord kan gemotiveerd een verzoek tot tegemoetkoming afwijzen. 

download de regeling als PDF versie: Regeling tegemoetkoming cursuskosten Regio Noord site versie.pdf.

Declaratieformulier opleidingen: Declaratieformulier tegemoetkoming cursuskosten versie okt 2017.pdf

 

Behoud

http://youtu.be/iXlP13YmbjQ

Waarderen

http://youtu.be/UL9wtc3wl3Q

Werven

http://youtu.be/MpVuqUtxE5E