Minioren stages van start!
29-12-2018

Door Henri Koek

Vorig jaar is er op initiatief van de KNZB een groepje doorgewinterde trainers bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe en op welke manier we ‘het zwemmen’ in het Noorden in de lift kunnen krijgen. Een van de activiteiten die daaruit is voortgekomen is het (her)invoeren van minioren trainingsstages. Bij deze stages krijgen de beste minioren uit de provincie een of twee trainingsdagen aangeboden waarbij tal van onderwerpen aan bod komen die te maken hebben met het wedstrijdzwemmen.
(Klik op de titel van dit bericht om de hele tekst te lezen)

Met deze stages hopen we niet alleen de meest talentvolle minioren uit de provincie, maar ook hun trainers te bereiken, zodat datgene wat bij de stages wordt aangeboden ook weer mee genomen kan worden naar de eigen vereniging en dus ook naar al die zwemmers die niet zijn uitgenodigd.

Hoewel het uitdrukkelijk de ambitie is om uiteindelijk meer stages voor de verschillende jaargangen te organiseren, is er voor dit eerste jaar voor gekozen om de stage te beperken tot een eendaagse stage per provincie. We hopen dat we dit aanbod in de komende jaren kunnen uitbreiden zodra het aantal zwemmende minioren in een provincie daadwerkelijk toeneemt.

Voor Friesland staat de eerste stage voor vrijdag 4 januari gepland en voor Drenthe op zaterdag 5 januari. Voor Groningen zijn we nog op zoek naar een datum + locatie. Deze zal vermoedelijk ergens in februari of maart plaats vinden. De Friese en Drentse zwemmers zijn inmiddels persoonlijk uitgenodigd om zich aan te melden en ook de verenigingen waarvan sporters zijn uitgenodigd hebben inmiddels een brief vanuit de KNZB gehad.

Selectie

Voor de komende stage hebben we per provincie een ranglijst gemaakt van alle minioren die aan wedstrijden hebben deelgenomen tussen 1 september en 1 december. Deze ranglijst is gebaseerd op de FINA punten die aan elke prestatie vast hangen. De prestatie met de meeste FINA punten van elke minioren zwemmer telt mee. Vervolgens zijn de bovenste 10 jongens en meisjes uit een provincie geselecteerd, ongeacht hun leeftijd. Omdat zowel in Friesland als in Drenthe wel meer ruimte was, is die selectie nog uitgebreid. Bovendien hebben we maatwerk geleverd per provincie.

Bij Friesland is die lijst aangevuld met de 5 best presterende jongens geboren 2007 en de 6 best presterende meisjes uit 2008 die de top 10 niet hadden gehaald. We hebben bewust voor de oudste leeftijdsgroepen gekozen, omdat de jongere minioren volgend jaar immers weer een kans hebben om zich in de kijker te zwemmen voor zo’n stage.

In Drenthe is de lijst op dezelfde manier aangevuld met 1 jongen en 9 meisjes, omdat een nadere bestudering van de ranglijst leerde dat de prestatiedichtheid bij de meisjes in Drenthe vele malen groter is dan dat van de jongens en we willen wel een bepaald basis niveau hebben. Om er een goede stage van te kunnen maken is het van belang dat het niveau van de deelnemers niet te veel uit elkaar ligt.

Henri Koek

KNZB Coördinator Talentontwikkeling regio Noord