Zwemclinic Heerenveen

Site

Sinds 2014 organiseert KNZB regio Noord in Sportstad Heerenveen open regiotrainingen voor zwemmers met een lichamelijke beperking. Deze trainingen hebben als doel zwemmers en verenigingen bekend te maken met het wedstrijdzwemmen voor deze doelgroep. De afgelopen periode is het parazwemmen vanuit KNZB regio Noord steeds verder uitgegroeid, wat resulteert in een leuke groep bestaande uit zeven zwemmers van vier verschillende verenigingen uit Noord Nederland. Gemiddeld trainen ze twee keer in de maand samen in Heerenveen, op de zaterdagochtend. De trainers van KNZB regio Noord richten zich tijdens deze trainingen vooral op de individuele techniek, samen met de zwemmer wordt specifiek gekeken welke techniek het beste bij de beperking past, om uiteindelijk tijdens de wedstrijd optimaal te kunnen presteren. Om kennis en ervaring over te dragen, worden ook verenigingstrainers hier zo veel mogelijk bij betrokken.

Op 28 november werden de zwemmers verrast door een zeer speciale gast: zesvoudige Paralympische medaillewinnares Mirjam de Koning. Om de zwemtechniek nog meer te verbeteren, gaf Mirjam aan de zwemmers een clinic, want wie kan dit nou beter dan een paralympisch kampioene die ook nog eens 2x een wereld record heeft gezwommen op de 50 meter vrijeslag! Door haar kennis van de borstcrawl, werd deze slag als eerste onder de loep genomen. Al snel bleek bij veel deelnemers de spierspanning minimaal te zijn en dus een goed punt om nu eens aan te pakken. Na de tips van Mirjam, kon opeens iedereen stabieler in het water liggen en spieren aanspannen waarvan ze dachten deze niet te hebben of te kunnen gebruiken... Dit gaf direct goede resultaten tijdens het toepassen van de techniek in de slag. Oftewel: als je iets niet kunt aanspannen zoals het theoretisch zou moeten, dan zijn er wel andere spieren om dit te compenseren. Toen de deelnemers dit principe doorhadden, kon dit ook in de rugcrawl worden toegepast en ook hier zag je direct al weer mooie resultaten.

Ook voor de trainers die aanwezig waren, bood de clinic mooie leermomenten in. Wanneer niet wordt gedacht in beperkingen maar in mogelijkheden, dan blijkt dat de zwemmers nog meer uit zichzelf kunnen dan aanvankelijk wordt gedacht. Vanuit Mirjams persoonlijke ervaringen heeft ze tips meegegeven om de kwaliteit van de trainingen op een nog hoger niveau te brengen, wat uiteindelijk resulteert in het succes van de zwemmers.

De clinic van anderhalf uur vloog voorbij en zowel zwemmers als trainers hebben veel geleerd. Er is genoeg waar aankomende periode aan gewerkt kan worden en wellicht dat volgend jaar Mirjam weer aanwezig is voor een vervolg clinic.

 Wil je meer weten over het parazwemmen en de trainingen vanuit KNZB Regio Noord, neem dan contact op met Lambertus Sikkes via

 

Gehandicapten zwemmen

Zwemmen kan door mensen met alle soorten handicaps en chronische aandoeningen worden beoefend. Ook wedstrijdzwemmen is mogelijk, zowel voor mensen met een lichamelijke als met een verstandelijke handicap, als ook voor mensen met een visuele of auditieve handicap. Daarnaast is zwemmen in recreatieve vorm zeer geschikt voor iedereen die gewoon plezier wil maken in het water.
Sinds augustus 2010 is de KNZB ook aanspreekpunt voor het gehandicaptenzwemmen.

Paralympisch Topzwemmer Daniel Dias

Om meer kinderen te laten zwemmen is de KNZB met steun van de Johan Cruyff Foundation gestart met diverse projecten. De projecten zijn zowel gericht op het stimuleren dat kinderen met een handicap op een leuke manier leren zwemmen en hun zwemdiploma halen, als op het bevorderen van de deelname van kinderen aan het wedstrijdzwemmen. Zwemverenigingen worden daarbijondersteund door bijv. het beschikbaar stellen van lesmaterialen.

Voor wat betreft het wedstrijdzwemmen is het uitgangspunt dat er sprake dient te zijn van eerlijke strijd. Om dat mogelijk te maken vindt er in de sport vaak een indeling plaats in categorie├źn met gelijkwaardige mogelijkheden: man/vrouw, gewichts- en/of leeftijdscategorie├źn. Classificatie vormt een aanvullend middel om sporters met een handicap naar gelang hun functionele mogelijkheden en beperkingen in te kunnen delen in klassen. Zo worden zwemmers met een lichamelijke handicap ingedeeld in de klasse S1 t/m S10, waarbij in de klasse S1 sprake is van de meest zware handicap en de klasse S10 van de lichtste vorm van lichamelijke handicap. Voor zwemmers met een geestelijke handicap, een visuele of auditieve handicap zijn er aparte klassen beschikbaar. De aanvraag van de classificatiekeuring gaat via Gehandicaptensport Nederland.

Gehandicapte zwemmers kunnen meedoen aan reguliere wedstrijden. Ook kunnen aan reguliere wedstrijden soms programmanummers toegevoegd zijn, specifiek voor gehandicapte zwemmers. Om te kunnen bepalen wie er gewonnen heeft als er zwemmers met een verschillende classificatie tegen elkaar zwemmen, worden de tijden omgezet in zgn. IPC-punten. IPC staat voor International Paralympic Committee. Wie het hoogste aantal punten heeft behaald, heeft gewonnen. Voor de gehandicaptencompetitie worden van vooraf bepaalde afstanden die gedurende het jaar gezwommen kunnen worden, de punten opgeteld.

Gehandicapte zwemmers kunnen ook deelnemen aan de Nationale Kampioenschappen. Hiervoor moeten de zwemmers wel limieten behalen. Deze limieten worden per klasse bepaald en gepubliceerd in het individueel Meerjaren Opleidingsplan Aangepast Zwemmen (iMOAZ).

Er is veel meer te vertellen over het zwemmen voor gehandicapten. Als u meer wilt weten, zijn onderstaande sites heel lezenswaardig:

www.knzb.nl/zwemmen/gehandicaptensport

 www.gehandicaptensport.nl
 
 www.cruyff-foundation.org